Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Uchwała Przedmiot Uchwały
IX/141/19 w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania
IX/142/19

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

zał. 1

IX/143/19

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2018 r.

IX/144/19 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyborów parlamentarnych z czerwca 1989 roku
IX/145/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2019.

IX/146/19 w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2019 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
IX/147/19 zmieniająca uchwałę Nr LII/862/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej
IX/148/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”

zał. 1

IX/149/19

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”

zał. 1

IX/150/19

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

zał. 1-2

IX/151/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042
IX/152/19 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

IX/153/19  zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
IX/154/19 

w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektu pt. „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”,w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

IX/155/19  w sprawie propozycji wprowadzenia zmiany w statucie Muzeum - Zamek w Łańcucie 
IX/156/19  w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego 
IX/157/19  w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawianej powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 
IX/158/19 

w sprawie zmiany Uchwały przyjmującej treść umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 

zał. 1

zał. 1.1

IX/159/19  w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Mielcu przy ul. Korczaka 4 
IX/160/19 

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Carpathian Route – exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” („Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”) realizowanego w ramach funduszy norweskich i EOG

IX/161/19  w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 60 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
IX/162/19 

w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019 – 2023 

zał. 1

zał. 2

IX/163/19  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki 
IX/164/19  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego 
IX/165/19  w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego planowanej inwestycji polegającej na budowie Kolei Dużych Prędkości oraz skomunikowania kolejowego Podkarpacia z Centralnym Portem Komunikacyjnym. 
IX/166/19  zmieniająca uchwałę Nr I/15/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
IX/167/19  w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi Łańcuckiemu Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie 
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (141.pdf)141.pdf[OS] Monika Homa187 kB2019-07-12 11:042019-07-12 11:04
Pobierz plik (142.pdf)142.pdf[OS] Monika Homa192 kB2019-07-12 11:042019-07-12 11:04
Pobierz plik (142_1.pdf)142_1.pdf[OS] Monika Homa11720 kB2019-07-12 11:042019-07-12 11:04
Pobierz plik (143.pdf)143.pdf[OS] Monika Homa193 kB2019-07-12 11:042019-07-12 11:04
Pobierz plik (144.pdf)144.pdf[OS] Monika Homa294 kB2019-07-12 11:052019-07-12 11:05
Pobierz plik (145.pdf)145.pdf[OS] Monika Homa193 kB2019-07-12 11:052019-07-12 11:05
Pobierz plik (146.pdf)146.pdf[OS] Monika Homa203 kB2019-07-12 11:052019-07-12 11:05
Pobierz plik (147.pdf)147.pdf[OS] Monika Homa197 kB2019-07-12 11:062019-07-12 11:06
Pobierz plik (148.pdf)148.pdf[OS] Monika Homa195 kB2019-07-12 11:062019-07-12 11:06
Pobierz plik (148_1.pdf)148_1.pdf[OS] Monika Homa248 kB2019-07-12 11:062019-07-12 11:06
Pobierz plik (149.pdf)149.pdf[OS] Monika Homa195 kB2019-07-12 11:062019-07-12 11:06
Pobierz plik (149_1.pdf)149_1.pdf[OS] Monika Homa313 kB2019-07-12 11:062019-07-12 11:06
Pobierz plik (150.pdf)150.pdf[OS] Monika Homa586 kB2019-07-12 11:072019-07-12 11:07
Pobierz plik (150_1_2.pdf)150_1_2.pdf[OS] Monika Homa210 kB2019-07-12 11:072019-07-12 11:07
Pobierz plik (151.pdf)151.pdf[OS] Monika Homa37281 kB2019-07-12 11:232019-07-12 11:23
Pobierz plik (152.pdf)152.pdf[OS] Monika Homa356 kB2019-07-12 11:232019-07-12 11:23
Pobierz plik (153.pdf)153.pdf[OS] Monika Homa194 kB2019-07-12 11:262019-07-12 11:26
Pobierz plik (154.pdf)154.pdf[OS] Monika Homa274 kB2019-07-12 11:262019-07-12 11:26
Pobierz plik (155.pdf)155.pdf[OS] Monika Homa267 kB2019-07-12 11:262019-07-12 11:26
Pobierz plik (156.pdf)156.pdf[OS] Monika Homa315 kB2019-07-12 11:262019-07-12 11:26
Pobierz plik (157.pdf)157.pdf[OS] Monika Homa192 kB2019-07-12 11:262019-07-12 11:26
Pobierz plik (158.pdf)158.pdf[OS] Monika Homa191 kB2019-07-12 11:272019-07-12 11:27
Pobierz plik (158_1.pdf)158_1.pdf[OS] Monika Homa193 kB2019-07-12 11:272019-07-12 11:27
Pobierz plik (158_2.pdf)158_2.pdf[OS] Monika Homa231 kB2019-07-12 11:272019-07-12 11:27
Pobierz plik (159.pdf)159.pdf[OS] Monika Homa196 kB2019-07-12 11:282019-07-12 11:28
Pobierz plik (160.pdf)160.pdf[OS] Monika Homa272 kB2019-07-12 11:282019-07-12 11:28
Pobierz plik (161.pdf)161.pdf[OS] Monika Homa191 kB2019-07-12 11:282019-07-12 11:28
Pobierz plik (162.pdf)162.pdf[OS] Monika Homa193 kB2019-07-12 11:292019-07-12 11:29
Pobierz plik (162_1.pdf)162_1.pdf[OS] Monika Homa17977 kB2019-07-12 11:292019-07-12 11:29
Pobierz plik (162_3.pdf)162_3.pdf[OS] Monika Homa10069 kB2019-07-12 11:302019-07-12 11:30
Pobierz plik (163.pdf)163.pdf[OS] Monika Homa197 kB2019-07-12 11:312019-07-12 11:31
Pobierz plik (164.pdf)164.pdf[OS] Monika Homa247 kB2019-10-10 09:142019-10-10 09:14
Pobierz plik (165.pdf)165.pdf[OS] Monika Homa203 kB2019-10-10 09:152019-10-10 09:15
Pobierz plik (166.pdf)166.pdf[OS] Monika Homa274 kB2019-07-12 11:322019-07-12 11:32
Pobierz plik (167.pdf)167.pdf[OS] Monika Homa278 kB2019-07-12 11:322019-07-12 11:32

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi