Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 502 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 czerwca 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

502/10497/23

30.06.2023 r.

przyjęcia zaktualizowanych Katalogów wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (część EFRR).

502/10498/23

30.06.2023 r.

przyjęcia zaktualizowanego Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach EFRR.

502/10499/23

30.06.2023 r.

wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika rezultatu „Liczba przedsiębiorstw ulokowanych we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/akademickich”, w związku z realizacją projektu nr RPPK.01.03.00-18-0005/18 przez Miasto Jasło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

502/10500/23

30.06.2023 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarna na lata 2023-2030.

502/10501/23

30.06.2023 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2023-2030.

502/10502/23

30.06.2023 r.

nabycia praw wieczystego użytkowania wraz z własnością usytuowanych na gruncie budynków, budowli i urządzeń, ustanowionych na nieruchomościach położonych w Rzeszowie.

502/10503/23

30.06.2023 r.

złożenia deklaracji przez Województwo Podkarpackie dla POLREGIO S.A. o zamiarze przekazania mu zakupywanych pojazdów szynowych po ich odebraniu od Producenta na zasadach i warunkach realizowanej Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2021-2025.

502/10504/23

30.06.2023 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów - Zapałów”.

502/10505/23

30.06.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9716/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2023 roku.

502/10506/23

30.06.2023 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia drogi powiatowej swojej kategorii, na terenie powiatu rzeszowskiego.

502/10507/23

30.06.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

502/10508/23

30.06.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

502/10509/23

30.06.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

502/10510/23

30.06.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

502/10511/23

30.06.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

502/10512/23

30.06.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

502/10513/23

30.06.2023 r.

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego ze sporządzeniem Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska Województwa Podkarpackiego za lata 2021-2022.

502/10514/23

30.06.2023 r.

rozwiązania umowy nr 02180-6935-UM0913273/22

502/10515/23

30.06.2023 r.

rozwiązania umowy nr 02137-6935-UM0913279/22

502/10516/23

30.06.2023 r.

rozwiązania umowy nr 01459-6935-UM0912251/20

502/10517/23

30.06.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy

502/10518/23

30.06.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego

502/10519/23

30.06.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego

502/10520/23

30.06.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego

502/10521/23

30.06.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 316/7527/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z  dnia 28 stycznia 2014 r., zmienioną Uchwałą Nr 350/8302/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2014 r., Uchwałą Nr 59/1273/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r., Uchwałą Nr 290/5818/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr 71/1869/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 września 2019 r., Uchwałą Nr 189/3913/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 303/6012/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa podkarpackiego.

502/10522/23

30.06.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

502/10523/23

30.06.2023 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

502/10524/23

30.06.2023 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2023 r.

502/10525/23

30.06.2023 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego.

502/10526/23

30.06.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Solina
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10497_23.zip)Uchwała Nr 502_10497_23.zip[KZ] Robert Kłak113 kB2023-07-12 10:342023-07-12 10:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10498_23.zip)Uchwała Nr 502_10498_23.zip[KZ] Robert Kłak83 kB2023-07-12 10:342023-07-12 10:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10499_23.docx)Uchwała Nr 502_10499_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-07-12 10:342023-07-12 10:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10500_23.docx)Uchwała Nr 502_10500_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-07-12 10:352023-07-12 10:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10501_23.docx)Uchwała Nr 502_10501_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-07-12 10:352023-07-12 10:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10502_23.doc)Uchwała Nr 502_10502_23.doc[KZ] Robert Kłak45 kB2023-07-12 10:352023-07-12 10:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10503_23.docx)Uchwała Nr 502_10503_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-07-12 10:352023-07-12 10:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10504_23.doc)Uchwała Nr 502_10504_23.doc[KZ] Robert Kłak52 kB2023-07-12 10:362023-07-12 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10505_23.zip)Uchwała Nr 502_10505_23.zip[KZ] Robert Kłak29 kB2023-07-12 10:362023-07-12 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10506_23.doc)Uchwała Nr 502_10506_23.doc[KZ] Robert Kłak37 kB2023-07-12 10:362023-07-12 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10507_23.doc)Uchwała Nr 502_10507_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-07-12 10:362023-07-12 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10508_23.doc)Uchwała Nr 502_10508_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-07-12 10:372023-07-12 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10509_23.doc)Uchwała Nr 502_10509_23.doc[KZ] Robert Kłak68 kB2023-07-12 10:372023-07-12 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10510_23.doc)Uchwała Nr 502_10510_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-07-12 10:552023-07-12 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10511_23.doc)Uchwała Nr 502_10511_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-07-12 10:552023-07-12 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10512_23.docx)Uchwała Nr 502_10512_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-07-12 10:552023-07-12 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10513_23.docx)Uchwała Nr 502_10513_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-07-12 10:552023-07-12 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10514_23.docx)Uchwała Nr 502_10514_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-07-12 10:552023-07-12 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10515_23.docx)Uchwała Nr 502_10515_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-07-12 10:552023-07-12 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10516_23.docx)Uchwała Nr 502_10516_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-07-12 10:562023-07-12 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10517_23.docx)Uchwała Nr 502_10517_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-07-12 10:562023-07-12 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10518_23.docx)Uchwała Nr 502_10518_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-07-12 10:562023-07-12 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10519_23.docx)Uchwała Nr 502_10519_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-07-12 10:562023-07-12 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10520_23.docx)Uchwała Nr 502_10520_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-07-12 10:572023-07-12 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10521_23.docx)Uchwała Nr 502_10521_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-07-12 11:462023-07-12 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10522_23.zip)Uchwała Nr 502_10522_23.zip[KZ] Robert Kłak93 kB2023-07-12 11:462023-07-12 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10523_23.doc)Uchwała Nr 502_10523_23.doc[KZ] Robert Kłak69 kB2023-07-12 11:472023-07-12 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10524_23.zip)Uchwała Nr 502_10524_23.zip[KZ] Robert Kłak46 kB2023-07-12 11:472023-07-12 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10525_23.docx)Uchwała Nr 502_10525_23.docx[KZ] Robert Kłak30 kB2023-07-12 11:472023-07-12 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 502_10526_23.docx)Uchwała Nr 502_10526_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-07-12 11:472023-07-12 11:47

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi