Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Na postawie Uchwały nr 311/6204/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14.09.2021 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu.

Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 17.09.2021 r. do dnia 07.10.2021 r. włącznie, przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie przewidzianym na konsultacje. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie www.umwp.podkarpackie.pl w zakładce Kultura, w zakładce NGO oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Adresaci konsultacji

  • Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Województwa Podkarpackiego.
  • Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

Formy konsultacji

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce konsultacji

  • Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, Sekretariat Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, I piętro, pokój nr 121.
  • Poczta elektroniczna, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Informacji dotyczących prowadzonych konsultacji udziela: Edyta Mucha, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Beata Rupar, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (uchwala_Zarzadu_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_ sprawie_przeprowadzenia_konsultacj)uchwala_Zarzadu_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_ sprawie_przeprowadzenia_konsultacj[DO] Katarzyna Potocka20 kB2021-09-15 09:142021-09-15 09:14
Pobierz plik (projekt_uchwaly_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_sprawie_nadania_statutu_Cen)projekt_uchwaly_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_sprawie_nadania_statutu_Cen[DO] Katarzyna Potocka18 kB2021-09-15 09:142021-09-15 09:14
Pobierz plik (projekt_statutu_Centrum_Kulturalnego_w_Przemyslu_dokument_podmiotu_zewnetrznego.)projekt_statutu_Centrum_Kulturalnego_w_Przemyslu_dokument_podmiotu_zewnetrznego.[DO] Katarzyna Potocka34 kB2021-09-15 09:152021-09-15 09:15
Pobierz plik (formularz_zglaszania_uwag_i_wnioskow_do_projektu_uchwaly.docx)formularz_zglaszania_uwag_i_wnioskow_do_projektu_uchwaly.docx[DO] Katarzyna Potocka20 kB2021-09-15 09:152021-09-15 09:15

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi