Województwo Podkarpackie jest udziałowcem lub akcjonariuszem następujących spółek:

 1. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
 2. Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
 4. POLREGIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” Spółka Akcyjna
 6. „Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna
 7. „Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 8. Voice Net Spółka Akcyjna
 9. Media-Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 10. Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 11. Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 12. WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o spółkach, w których Województwo Podkarpackie ma pozycję dominującą są zawarte w załącznikach:

 

 

Autor opracowania: Justyna Kuśnierz tel. 17 743 30 91
Wprowadziła: Justyna Kuśnierz 

Zestawienie udziałów i akcji posiadanych przez Województwo Podkarpackie - stan na dzień 9 maja 2017 r. 
Nazwa Spółki Liczba akcji lub udziałów Woj. Podkarpackiego % akcji lub udziałów Woj. Podkarpackiego Liczba głosów  Woj. Podkarpackiego % głosów Woj. Podkarpackiego Wartość nominalna akcji lub udziałów Woj. Podkarpackiego Kapitał zakładowy Spółki  Cena nominalna 1 akcji lub udziału Liczba akcji lub udziałów ogółem
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna                                               34 277 100 34 277 100 34 277 000,00 zł 34 277 000,00 zł 1 000,00 zł 34 277
Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 634 226  54,35 2 634 226  54,35 263 422 600,00 zł 484 642 600,00 zł 100,00 zł 4 846 426
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna  483 18,22 783 23,92 241 500,00 zł 1 325 500,00 zł 500,00 zł 2 651
„Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                             75 490 2,45 75 490 2,45 37 745 000,00 zł 1 540 606 500,00 zł 500,00 zł 3 081 213
Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” Spółka Akcyjna  23 994 25,34 30 474 19,62 2 399 400,00 zł 9 468 800,00 zł 100,00 zł 94 688
Podkarpacka Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  410 59,42 820 74,55 410 000,00 zł 690 000,00 zł 1 000,00 zł 690
Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  1 500 30,01 1 500 30,01 1 500 000,00 zł 4 999 000,00 zł 1 000,00 zł 4 999
„Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna  1 865 000 100 1 865 000 100 18 650 000,00 zł 18 650 000,00 zł 10,00 zł 1 865 000
„Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  15 845 100 15 845 100 7 922 500,00 zł 7 922 500,00 zł 500,00 zł 15 845
„Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (po podwyższeniu kapitału) 28 205 100 28 205 100 14 102 500,00 zł 14 102 500,00 zł 500,00 zł 28 205
Voice Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  1 0,10 1 0,10 50,00 zł 50 000,00 zł 50,00 zł 1000
Stimo.Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  1 1,00 1 1,00 50,00 zł 5 000,00 zł 50,00 zł 100
AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  1 0,10 1 0,10 50,00 zł 50 000,00 zł 50,00 zł 1000
D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  1 1,00 1 1,00 50,00 zł 5 000,00 zł 50,00 zł 100
Media-Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  1 1,00 1 1,00 50,00 zł 5 000,00 zł 50,00 zł 100
NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  1 1,00 1 1,00 1 000,00 zł 100 000,00 zł 1 000,00 zł 100
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji* 3 500 100 3 500 100 3 500 000,00 zł 3 500 000,00 zł 1 000,00 zł 3 500
* Spółka dotychczas nie została zarejestrowana w KRS