w sprawie panującej suszy 

w sparwie uruchomienia przez WORD w Przemyślu egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy.

w sprawie zmian na kierowniczych stanowiskach w instytucjach podległych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego

interpelacja w sprawie organizacji procesu przyjmowania pacjentów do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F Chopina w Rzeszowie.

w sprawie stanu zaawansowania realizacji projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Podkarpackiego

w sprawie naprawy nawierzchni drogi oraz odnawialnych źródel energii

w sprawie kosztów i opłat pobieranych przez Samorząd Województwa za skadowanie śmieci w 2019 roku i kolejnych latach.