Uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały :
XXXIII/574/17 27.02.2017

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał. nr 1

XXXIII/575/17 27.02.2017

 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030.

zał. nr 1

zał. nr 2

XXXIII/576/17 27.02.2017

 w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS”.

zał. nr 1

XXXIII/577/17 27.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki pod firmą: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXXIII/578/17 27.02.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Kuśmider i innych osób na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego.
XXXIII/579/17 27.02.2017  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
XXXIII/580/17 27.02.2017 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w charakterze partnera do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
XXXIII/581/17 27.02.2017  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w ramach konkursu grantowego „Skrzydła dla innowacji”.
XXXIII/582/17 27.02.2017 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.
XXXIII/583/17 27.02.2017 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.
XXXIII/584/17 27.02.2017  w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzącychkształcenie ogólne w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.
XXXIII/585/17 27.02.2017  w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.
XXXIII/586/17 27.02.2017  w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie podkarpackim
XXXIII/587/17 27.02.2017

zmieniająca „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

zał. nr 1

XXXIII/588/17 27.02.2017  w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
XXXIII/589/17 27.02.2017  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
XXXIII/590/17 27.02.2017 w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu OLK w Przemyślu.
XXXIII/591/17 27.02.2017  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu OLK w Przemyślu.
XXXIII/592/17 27.02.2017 w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego kandydatów do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.
XXXIII/593/17 27.02.2017  w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
XXXIII/594/17 27.02.2017

 w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30.

zał. nr 1

zał. nr 2

XXXIII/595/17 27.02.2017  zmieniająca uchwałę Nr XXX/547/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 rok
XXXIII/596/17 27.02.2017 w sprawie zamiaru podziału wspólnej instytucji kultury – Muzeum - Zamek w Łańcucie.
Załączniki:
Pobierz plik (574.pdf)574.pdf366 kB
Pobierz plik (574_1_2.pdf)574_1_2.pdf191 kB
Pobierz plik (575.pdf)575.pdf158 kB
Pobierz plik (575_1.pdf)575_1.pdf712 kB
Pobierz plik (575_2.pdf)575_2.pdf331 kB
Pobierz plik (576.pdf)576.pdf129 kB
Pobierz plik (576_1.pdf)576_1.pdf203 kB
Pobierz plik (577.pdf)577.pdf121 kB
Pobierz plik (578.pdf)578.pdf164 kB
Pobierz plik (579.pdf)579.pdf204 kB
Pobierz plik (580.pdf)580.pdf164 kB
Pobierz plik (581.pdf)581.pdf119 kB
Pobierz plik (582.pdf)582.pdf169 kB
Pobierz plik (583.pdf)583.pdf169 kB
Pobierz plik (584.pdf)584.pdf279 kB
Pobierz plik (585.pdf)585.pdf269 kB
Pobierz plik (586.pdf)586.pdf141 kB
Pobierz plik (587.pdf)587.pdf118 kB
Pobierz plik (587_1.pdf)587_1.pdf167 kB
Pobierz plik (588.pdf)588.pdf120 kB
Pobierz plik (589.pdf)589.pdf120 kB
Pobierz plik (590.pdf)590.pdf120 kB
Pobierz plik (591.pdf)591.pdf120 kB
Pobierz plik (592.pdf)592.pdf121 kB
Pobierz plik (593.pdf)593.pdf130 kB
Pobierz plik (594.pdf)594.pdf121 kB
Pobierz plik (594_1.pdf)594_1.pdf259 kB
Pobierz plik (594_2.pdf)594_2.pdf227 kB
Pobierz plik (595.pdf)595.pdf123 kB
Pobierz plik (596.pdf)596.pdf200 kB