Numer uchwały                              Data posiedzenia                         Przedmiot uchwały - w sprawie                                                                  
XXXVIII/739/13 23 września 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/11/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
14 grudnia 2010 r. ( ze zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XXXVIII/740/13 23 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/17/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (z późn.zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego .

XXXVIII/741/13 23 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/10/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
14 grudnia 2010 r. ( ze zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XXXVIII/742/13 23 września 2013 r.

w sprawie ponownie złożonej skargi na działalność Marszałka Województwa Podkarpackiego.

XXXVIII/743/13 23 września 2013 r.

w sprawie zmian w statucie Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu i przekazania do uzgodnienia
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

XXXVIII/744/13 23 września 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/185/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

XXXVIII/745/13 23 września 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 

zał. nr 1

XXXVIII/746/13 23 września 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

XXXVIII/747/13 23 września 2013 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

zał. nr 4

XXXVIII/748/13 23 września 2013 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz zmiany Uchwały Nr XLVIII/894/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

XXXVIII/749/13 23 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał. nr 1

XXXVIII/750/13 23 września 2013 r.

w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Rudnik nad Sanem

zał. nr 1 ; zał. nr 2

XXXVIII/751/13 23 września 2013 r.

w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Nisko 

zał. nr 1 ; zał. nr 2

XXXVIII/752/13 23 września 2013 r.

w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Kolbuszowa

zał. nr 1 ; zał. nr 2

XXXVIII/753/13 23 września 2013 r.

w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Domaradz

zał. nr 1 ; zał. nr 2

XXXVIII/754/13 23 września 2013 r.

w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Nozdrzec

zał. nr 1 ; zał. nr 2

XXXVIII/755/13 23 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000
XXXVIII/756/13 23 września 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

zał. nr 1 ; zał. nr 2 ; zał. nr 3

XXXVIII/757/13 23 września 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzozowskiemu.

XXXVIII/758/13 23 września 2013 r.

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

XXXVIII/759/13 23 września 2013 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska wobec wejścia w życie od roku 2014 nowego sposobu ustalania wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

XXXVIII/760/13 23 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

zał. nr 1 i 2

XXXVIII/761/13 23 września 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego

zał. nr 1 i 2

XXXVIII/762/13 23 września 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego

XXXVIII/763/13 23 września 2013 r.

w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji działań dotyczących wprowadzenia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny

XXXVIII/764/13 23 września 2013 r.

w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2013

Element Selection 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (745_1.pdf)745254 kB
Pobierz plik (739.pdf)73956 kB
Pobierz plik (747.pdf)747402 kB
Pobierz plik (747_4.pdf)747_470 kB
Pobierz plik (748.pdf)74863 kB
Pobierz plik (749.pdf)74961 kB
Pobierz plik (749_1.pdf)749_182 kB
Pobierz plik (750.pdf)75055 kB
Pobierz plik (750_1.pdf)750_11941 kB
Pobierz plik (750_2.pdf)750_21954 kB
Pobierz plik (751.pdf)75154 kB
Pobierz plik (751_1.pdf)751_14398 kB
Pobierz plik (740.pdf)74056 kB
Pobierz plik (751_2.JPG)751_2124 kB
Pobierz plik (752.pdf)75255 kB
Pobierz plik (752_1.pdf)752_12656 kB
Pobierz plik (752_2.pdf)752_22398 kB
Pobierz plik (753.pdf)75355 kB
Pobierz plik (753_1.pdf)753_12119 kB
Pobierz plik (753_2.pdf)753_21478 kB
Pobierz plik (754.pdf)75454 kB
Pobierz plik (754_1.pdf)754_1718 kB
Pobierz plik (754_2.JPG)754_285 kB
Pobierz plik (741.pdf)74156 kB
Pobierz plik (755.pdf)75562 kB
Pobierz plik (756.pdf)75666 kB
Pobierz plik (756_1.pdf)756_175 kB
Pobierz plik (756_2.pdf)756_254 kB
Pobierz plik (756_3.pdf)756_397 kB
Pobierz plik (757.pdf)75751 kB
Pobierz plik (758.pdf)75867 kB
Pobierz plik (759.pdf)75964 kB
Pobierz plik (760.pdf)760189 kB
Pobierz plik (760_1_2.pdf)760_1_276 kB
Pobierz plik (742.pdf)74256 kB
Pobierz plik (761.pdf)76193 kB
Pobierz plik (761_1_2.pdf)761_1_2329 kB
Pobierz plik (762.pdf)762142 kB
Pobierz plik (763.pdf)76356 kB
Pobierz plik (764.pdf)764112 kB
Pobierz plik (743.pdf)74351 kB
Pobierz plik (744.pdf)74467 kB
Pobierz plik (745.pdf)74583 kB
Pobierz plik (745-1.pdf)745-1254 kB
Pobierz plik (746.pdf)74664 kB