Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi ustalenia aktualnej wartości rynkowej jednej sztuki automatu biletowego MERONA 2010 Plus
Zawiadomienie o wyborze oferty.

Termin składania oferty upłynął dnia: 17 kwietnia 2015 r., godz. 12:00

Termin składania ofert upłynął w dniu 08.04.2015 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.04.2015 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert upływa 01.04.2015 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert upłynął w dniu 18.03.2015 r. o godz. 10:00