Termin składania ofert upłynął 12.09.2014 r. o godz. 10:00

Termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: 20.10.2014 r. godzina 10:00, 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął 08.09.2014 r o godz: 14:00

Postępownie unieważnione

Termin składania ofert upływa 05.08.2014 r. o godz. 10:00

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 05.08.2014 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert upływa 28.07.2014 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert upłynął w dniu 24.07.2014 r. o godz. 10:00