Termin składania ofert upływa 11.05.2020 r. o godz. 10:00

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu183 kB
Pobierz plik (Budowa PKA OR-IV.272.2.61.2019.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)77778 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.01.2020.pdf)3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia70 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 24.01.2020 r..pdf)4. Zmiana SIWZ203 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.02.2020.pdf)5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia70 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 11.02.2020 r..pdf)6. Zmiana SIWZ204 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia73 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 25.02.2020 r..pdf)8. Zmiana SIWZ204 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.02.2020.pdf)9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia70 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 27.02.2020 r..pdf)10. Zmiana SIWZ204 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.02.2020.pdf)11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia70 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 23.03.2020 r..pdf)12. Zmiana SIWZ204 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.04.2020.pdf)13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia77 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 06.04.2020 r..pdf)14. Zmiana SIWZ287 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do zmian-Z2.1 PFU - Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapl)15. Załącznik nr 1 do zmian SIWZ1828 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do zmian-Z2.2 PFU - Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapl)16. Załącznik nr 2 do zmian SIWZ3132 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do zmian-Z2.3 Zestawienie kosztów (Rozbicie Ceny Ofertowej) - t.j)17. Załącznik nr 3 do zmian SIWZ18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do zmian Z4.3 Warunki Szczególne Kontraktu - t.j..pdf)18. Załącznik nr 4 do zmian SIWZ872 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do zmian-Z4.4 załącznik A do Warunków Szczególnych Kontraktu - t.)19. Załącznik nr 5 do zmian SIWZ410 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do zmian-Z2.19 Dokumentacja fotograficzna.zip)20. Załącznik nr 6 do zmian SIWZ339851 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do zmian-Z2.20 Plan sytuacyjny z uwzględnieniem TZ - koncepcja ws)21. Załącznik nr 7 do zmian SIWZ5407 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 do zmian-Z2.21 Koncepcja kładki nad torami.zip)22. Załącznik nr 8 do zmian SIWZ2085 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 9 do zmian-Z2.22 Koncepcja wstępna wiaduktu nad torami.zip)23. Załącznik nr 9 do zmian SIWZ30252 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 10 do zmian-Z2.23 Mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem podz)24. Załącznik nr 10 do zmian SIWZ22129 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 11 do zmian-Z2.24 Rzuty budynku - koncepcja wstępna.ZIP)25. Załącznik nr 11 do zmian SIWZ136 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 12 do zmian-Z2.25 DSU pojazdów do PKA.zip)26. Załącznik nr 12 do zmian SIWZ379 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 13 do zmian-Z2.26 DSU pojazdów do przewozów wojewódzkich.zip)27. Załącznik nr 13 do zmian SIWZ106858 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ.pdf)28. Pytania i odpowiedzi do SIWZ1921 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ_2020.04.07.pdf)29. Pytania i odpowiedzi do SIWZ380 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.04.2020.pdf)30. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia70 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 07.04.2020 r..pdf)31. Zmiana SIWZ257 kB
Pobierz plik (Załącznik do zmian-Z4.3 Warunki Szczególne Kontraktu - 2020.04.07 - t.j..pdf)32. Załącznik do zmian SIWZ877 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.04.2020.pdf)33. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia70 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 20.04.2020 r..pdf)34. Zmiana SIWZ204 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 21.04.2020.pdf)35. Pytania i odpowiedzi do SIWZ687 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.04.2020.pdf)36. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia75 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 21.04.2020 r..pdf)37. Zmiana SIWZ263 kB
Pobierz plik (Z2.1 PFU - Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem w Rzeszowie - t.j.)38. Załącznik nr 1 do zmian SIWZ1837 kB
Pobierz plik (Z2.2 PFU - Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem w Rzeszowie - WWiO)39. Załącznik nr 2 do zmian SIWZ3130 kB
Pobierz plik (Z2.3 Zestawienie kosztów (Rozbicie Ceny Ofertowej) - t.j.edyt.2.xlsx)40. Załącznik nr 3 do zmian SIWZ18 kB
Pobierz plik (Z2.24 Rzuty budynku - koncepcja wstępna - zm.1.zip)41. Załącznik nr 4 do SIWZ131 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.05.2020.pdf)42. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia70 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 04.05.2020.pdf)43. Zmiana SIWZ1391 kB
Pobierz plik (Z3 Formularz ofertowy po zmianie 04.05.2020.doc)44. Załącznik nr Z3 do SIWZ po zmianie94 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)45. Informacja z otwarcia ofert415 kB
Pobierz plik (Unieważnienie postępowania.pdf)46. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania203 kB
Termin składania ofert upływa 23.10.2015 r. o godz. 10:00
Termin składania ofert upływa 16.03.2015 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert upływa 21.08.2014 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert upływa 04.08.2014 r. o godz. 10:00