Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego: 35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4, pok. 342.

Termin składania ofert upływa 4 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00.

Termin składania ofert upływa 18 maja 2018 r. o godzinie 9.00.

Termin składania ofert upływa 15 maja 2018 r. o godz. 10:00.

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie organizacji wyjazdu studyjnego w dniu 22 maja 2018 r. w Bieszczady.

Termin składania ofert upływa 4 maja 2018 r. do godziny 9.00.