Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert upływa w dniu 23 stycznia 2017 r. o godz. 10:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 stycznia 2017 r. o godz. 14:00.

Unieważnienie postępowania