Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4.08.2017 roku, do godz. 11.45 w siedzibie Zamawiającego: ul. Lisa Kuli 13, Rzeszów, pok. 32

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.07.2017 roku, do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304.

Termin składania ofert do dnia 21.07.2017 do godz. 08:00.

Termin składania ofert do dnia 19.07.2017 r. do godz. 08:00.

Finalny e-produkt jest dostępny pod adresem: http://www.podkarpackie.pl/szlakunesco/

Termin składania ofert upływa 14 lipca 2017 r. o godz. 10.00.