Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Uchwały Przedmiot uchwały
XI/181/19

zmieniająca uchwałę Nr VII/107/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Partnerów Projektu PSIP na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

XI/182/19

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał.1

XI/183/19

zmieniająca uchwałę nr L/824/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy finansowej

XI/184/19

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zmienionej Uchwałą Nr IX/149/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

zał.1

XI/185/19

zmieniająca Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 27 maja 2019 r.

XI/186/19   w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Borowa.
XI/187/19 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne.

 XI/188/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica.

 XI/189/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Cisna.
 XI/190/19

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

zał. 1

XI/191/19 w prawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego 2019-2042
XI/192/19  w sprawie zaciągnięcia I transzy pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego
XI/193/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
XI/194/19  w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.
XI/195/19   w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. 
XI/196/19  w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 XI/197/19

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie

XI/198/19 

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli

 XI/199/19

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

 XI/200/19

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu

XI/201/19

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu

XI/202/19

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

XI/203/19 

w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

XI/204/19 

w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury, ochronę dziedzictwa narodowego.

zał.1

zał. 1.1

zał.2

zał.2.1

zał. 3

zał.3.1

zał.3.2

zał.3.3

zał.3.4

XI/205/19 

w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

zał.1

XI/206/19 

w sprawie uzgodnienia projektu Statutu Muzeum Historycznego w Sanoku 

zał.1

XI/207/19 

w sprawie nadania Panu Edwardowi KAZIMIERSKIEMU Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

XI/208/19

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nauczanie na odległość i narzędzia ICT szansą na równy dostęp do doskonalenia zawodowego nauczycieli” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

XI/209/19 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. 

XI/210/19 

w sprawie wyrażenia zgody Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na przedłużenie umowy najmu oraz zwiększenie wynajmowanej powierzchni.

XI/211/19

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

XI/212/19 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Frysztak. 

XI/213/19

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

 XI/214/19

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

XI/215/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego

XI/216/19  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (181.pdf)181.pdf[OS] Monika Homa194 kB2019-09-13 13:112019-09-13 13:11
Pobierz plik (182.pdf)182.pdf[OS] Monika Homa248 kB2019-09-13 13:122019-09-13 13:12
Pobierz plik (182_1.pdf)182_1.pdf[OS] Monika Homa267 kB2019-09-13 13:122019-09-13 13:12
Pobierz plik (183.pdf)183.pdf[OS] Monika Homa197 kB2019-09-13 13:242019-09-13 13:24
Pobierz plik (184.pdf)184.pdf[OS] Monika Homa194 kB2019-09-13 13:242019-09-13 13:24
Pobierz plik (184_1.pdf)184_1.pdf[OS] Monika Homa313 kB2019-09-13 13:242019-09-13 13:24
Pobierz plik (185.pdf)185.pdf[OS] Monika Homa207 kB2019-09-13 13:302019-09-13 13:30
Pobierz plik (186.pdf)186.pdf[OS] Monika Homa206 kB2019-09-13 13:312019-09-13 13:31
Pobierz plik (187.pdf)187.pdf[OS] Monika Homa206 kB2019-09-13 13:312019-09-13 13:31
Pobierz plik (188.pdf)188.pdf[OS] Monika Homa205 kB2019-09-13 13:312019-09-13 13:31
Pobierz plik (189.pdf)189.pdf[OS] Monika Homa192 kB2019-09-13 13:412019-09-13 13:41
Pobierz plik (190.pdf)190.pdf[OS] Monika Homa579 kB2019-09-13 13:412019-09-13 13:41
Pobierz plik (190_1_2.pdf)190_1_2.pdf[OS] Monika Homa310 kB2019-09-13 13:422019-09-13 13:42
Pobierz plik (191.pdf)191.pdf[OS] Monika Homa32202 kB2019-09-16 12:032019-09-16 12:03
Pobierz plik (192.pdf)192.pdf[OS] Monika Homa196 kB2019-09-13 13:432019-09-13 13:43
Pobierz plik (193.pdf)193.pdf[OS] Monika Homa195 kB2019-09-13 13:432019-09-13 13:43
Pobierz plik (194.pdf)194.pdf[OS] Monika Homa267 kB2019-09-13 13:442019-09-13 13:44
Pobierz plik (195.pdf)195.pdf[OS] Monika Homa190 kB2019-09-13 13:442019-09-13 13:44
Pobierz plik (196.pdf)196.pdf[OS] Monika Homa289 kB2019-09-13 13:442019-09-13 13:44
Pobierz plik (197.pdf)197.pdf[OS] Monika Homa189 kB2019-09-13 13:442019-09-13 13:44
Pobierz plik (198.pdf)198.pdf[OS] Monika Homa191 kB2019-09-13 13:442019-09-13 13:44
Pobierz plik (199.pdf)199.pdf[OS] Monika Homa190 kB2019-09-13 13:452019-09-13 13:45
Pobierz plik (200.pdf)200.pdf[OS] Monika Homa191 kB2019-09-13 13:462019-09-13 13:46
Pobierz plik (201.pdf)201.pdf[OS] Monika Homa192 kB2019-09-13 13:462019-09-13 13:46
Pobierz plik (202.pdf)202.pdf[OS] Monika Homa191 kB2019-09-13 13:462019-09-13 13:46
Pobierz plik (203.pdf)203.pdf[OS] Monika Homa192 kB2019-09-13 13:472019-09-13 13:47
Pobierz plik (204.pdf)204.pdf[OS] Monika Homa206 kB2019-09-13 13:472019-09-13 13:47
Pobierz plik (204_1.pdf)204_1.pdf[OS] Monika Homa130 kB2019-09-13 13:472019-09-13 13:47
Pobierz plik (204_1_1.pdf)204_1_1.pdf[OS] Monika Homa202 kB2019-09-13 13:482019-09-13 13:48
Pobierz plik (204_2.pdf)204_2.pdf[OS] Monika Homa125 kB2019-09-13 13:492019-09-13 13:49
Pobierz plik (204_2_1.pdf)204_2_1.pdf[OS] Monika Homa203 kB2019-09-13 13:492019-09-13 13:49
Pobierz plik (204_3.pdf)204_3.pdf[OS] Monika Homa162 kB2019-09-13 13:502019-09-13 13:50
Pobierz plik (204_3_1.pdf)204_3_1.pdf[OS] Monika Homa106 kB2019-09-13 13:512019-09-13 13:51
Pobierz plik (204_3_2.pdf)204_3_2.pdf[OS] Monika Homa143 kB2019-09-13 13:522019-09-13 13:52
Pobierz plik (204_3_3.pdf)204_3_3.pdf[OS] Monika Homa114 kB2019-09-13 13:532019-09-13 13:53
Pobierz plik (204_3_4.pdf)204_3_4.pdf[OS] Monika Homa111 kB2019-09-13 13:552019-09-13 13:55
Pobierz plik (204_4.pdf)204_4.pdf[OS] Monika Homa169 kB2019-09-13 13:552019-09-13 13:55
Pobierz plik (205.pdf)205.pdf[OS] Monika Homa273 kB2019-09-13 13:572019-09-13 13:57
Pobierz plik (205_1.pdf)205_1.pdf[OS] Monika Homa147 kB2019-09-13 13:572019-09-13 13:57
Pobierz plik (206.pdf)206.pdf[OS] Monika Homa271 kB2019-09-13 13:582019-09-13 13:58
Pobierz plik (206_1.pdf)206_1.pdf[OS] Monika Homa411 kB2019-09-13 13:582019-09-13 13:58
Pobierz plik (207.pdf)207.pdf[OS] Monika Homa192 kB2019-09-13 13:592019-09-13 13:59
Pobierz plik (208.pdf)208.pdf[OS] Monika Homa348 kB2019-09-13 14:012019-09-13 14:01
Pobierz plik (209.pdf)209.pdf[OS] Monika Homa346 kB2019-09-13 14:012019-09-13 14:01
Pobierz plik (210.pdf)210.pdf[OS] Monika Homa275 kB2019-09-13 14:022019-09-13 14:02
Pobierz plik (211.pdf)211.pdf[OS] Monika Homa193 kB2019-09-13 14:022019-09-13 14:02
Pobierz plik (212.pdf)212.pdf[OS] Monika Homa189 kB2019-09-13 14:072019-09-13 14:07
Pobierz plik (213.pdf)213.pdf[OS] Monika Homa194 kB2019-09-13 14:082019-09-13 14:08
Pobierz plik (214.pdf)214.pdf[OS] Monika Homa194 kB2019-09-13 14:082019-09-13 14:08
Pobierz plik (215.pdf)215.pdf[OS] Monika Homa210 kB2019-10-10 10:122019-10-10 10:12
Pobierz plik (216.pdf)216.pdf[OS] Monika Homa534 kB2019-10-10 09:252019-10-10 09:25

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi