Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 511 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 sierpnia 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

511/10761/23

08.08.2023 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2023/2024 dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

511/10762/23

08.08.2023 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2023 r., sygn. akt I SA/Rz 130/23.

511/10763/23

08.08.2023 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I przewidzianego do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

511/10764/23

08.08.2023 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla licealistów – edycja I przewidzianego do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

511/10765/23

08.08.2023 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych – edycja I przewidzianego do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

511/10766/23

08.08.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bircza na lata 2023-2030.

511/10767/23

08.08.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „POLREGIO” Spółka Akcyjna.

511/10768/23

08.08.2023 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

511/10769/23

08.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 458/9477/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup optycznego tomografu koherentnego (OCT)”.

511/10770/23

08.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9709/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1”.

511/10771/23

08.08.2023 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Zakup systemu USG na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

511/10772/23

08.08.2023 r.

zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Markowa.

511/10773/23

08.08.2023 r.

zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Laszki.

511/10774/23

08.08.2023 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta Łańcut.

511/10775/23

08.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9716/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2023 roku.

511/10776/23

08.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 468/9719/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2023 roku.

511/10777/23

08.08.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

511/10778/23

08.08.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

511/10779/23

08.08.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

511/10780/23

08.08.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

511/10781/23

08.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

511/10782/23

08.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

511/10783/23

08.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

511/10784/23

08.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

511/10785/23

08.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

511/10786/23

08.08.2023 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

511/10787/23

08.08.2023 r.

zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.2.2023 z dnia 10 lutego 2023 roku.

511/10788/23

08.08.2023 r.

przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2025.

511/10789/23

08.08.2023 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

511/10790/23

08.08.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

511/10791/23

08.08.2023 r.

przyjęcia do realizacji zmienionego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 dla Województwa Podkarpackiego w zakresie Działania 8 Plan Komunikacyjny oraz pozostałych działań.

511/10792/23

08.08.2023 r.

realizacji operacji EKOGALA - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości.

511/10793/23

08.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Rzeszowski.

511/10794/23

08.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Rzeszowski.

511/10795/23

08.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Przemyski.

511/10796/23

08.08.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

511/10797/23

08.08.2023 r.

przyjęcia korekty skonsolidowanego bilansu Województwa Podkarpackiego za 2022 rok.

511/10798/23

08.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego.

511/10799/23

08.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Stalowej Woli.

511/10800/23

08.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Stalowej Woli.

511/10801/23

08.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2023 r.

511/10802/23

08.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LXI/1060/23 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10761_23.zip)Uchwała Nr 511_10761_23.zip[KZ] Robert Kłak245 kB2023-08-18 08:242023-08-18 08:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10762_23.docx)Uchwała Nr 511_10762_23.docx[KZ] Robert Kłak34 kB2023-08-18 08:242023-08-18 08:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10763_23.zip)Uchwała Nr 511_10763_23.zip[KZ] Robert Kłak162 kB2023-08-18 08:242023-08-18 08:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10764_23.zip)Uchwała Nr 511_10764_23.zip[KZ] Robert Kłak154 kB2023-08-18 08:252023-08-18 08:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10765_23.zip)Uchwała Nr 511_10765_23.zip[KZ] Robert Kłak154 kB2023-08-18 08:252023-08-18 08:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10766_23.docx)Uchwała Nr 511_10766_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-08-18 08:252023-08-18 08:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10767_23.docx)Uchwała Nr 511_10767_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-08-18 08:252023-08-18 08:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10768_23.docx)Uchwała Nr 511_10768_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-08-18 08:252023-08-18 08:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10769_23.docx)Uchwała Nr 511_10769_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-08-18 08:262023-08-18 08:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10770_23.docx)Uchwała Nr 511_10770_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-08-18 08:432023-08-18 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10771_23.docx)Uchwała Nr 511_10771_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-08-18 08:432023-08-18 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10772_23.doc)Uchwała Nr 511_10772_23.doc[KZ] Robert Kłak55 kB2023-08-18 08:432023-08-18 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10773_23.doc)Uchwała Nr 511_10773_23.doc[KZ] Robert Kłak57 kB2023-08-18 08:442023-08-18 08:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10774_23.doc)Uchwała Nr 511_10774_23.doc[KZ] Robert Kłak51 kB2023-08-18 08:442023-08-18 08:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10775_23.zip)Uchwała Nr 511_10775_23.zip[KZ] Robert Kłak31 kB2023-08-18 08:442023-08-18 08:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10776_23.zip)Uchwała Nr 511_10776_23.zip[KZ] Robert Kłak30 kB2023-08-18 08:442023-08-18 08:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10777_23.docx)Uchwała Nr 511_10777_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-08-18 08:442023-08-18 08:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10778_23.docx)Uchwała Nr 511_10778_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-08-18 08:452023-08-18 08:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10779_23.docx)Uchwała Nr 511_10779_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-08-18 08:452023-08-18 08:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10780_23.docx)Uchwała Nr 511_10780_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-08-18 08:522023-08-18 08:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10781_23.doc)Uchwała Nr 511_10781_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-08-18 08:522023-08-18 08:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10782_23.doc)Uchwała Nr 511_10782_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-08-18 08:532023-08-18 08:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10783_23.doc)Uchwała Nr 511_10783_23.doc[KZ] Robert Kłak68 kB2023-08-18 08:532023-08-18 08:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10784_23.doc)Uchwała Nr 511_10784_23.doc[KZ] Robert Kłak68 kB2023-08-18 08:532023-08-18 08:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10785_23.doc)Uchwała Nr 511_10785_23.doc[KZ] Robert Kłak68 kB2023-08-18 08:532023-08-18 08:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10786_23.zip)Uchwała Nr 511_10786_23.zip[KZ] Robert Kłak30 kB2023-08-18 08:532023-08-18 08:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10787_23.zip)Uchwała Nr 511_10787_23.zip[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-18 08:532023-08-18 08:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10788_23.zip)Uchwała Nr 511_10788_23.zip[KZ] Robert Kłak575 kB2023-08-18 08:542023-08-18 08:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10789_23.docx)Uchwała Nr 511_10789_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-08-18 08:542023-08-18 08:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10790_23.docx)Uchwała Nr 511_10790_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-18 09:012023-08-18 09:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10791_23.zip)Uchwała Nr 511_10791_23.zip[KZ] Robert Kłak83 kB2023-08-18 09:022023-08-18 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10792_23.zip)Uchwała Nr 511_10792_23.zip[KZ] Robert Kłak75 kB2023-08-18 09:022023-08-18 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10793_23.docx)Uchwała Nr 511_10793_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-18 09:022023-08-18 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10794_23.docx)Uchwała Nr 511_10794_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-18 09:022023-08-18 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10795_23.docx)Uchwała Nr 511_10795_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-18 09:022023-08-18 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10796_23.zip)Uchwała Nr 511_10796_23.zip[KZ] Robert Kłak77 kB2023-08-18 09:032023-08-18 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10797_23.zip)Uchwała Nr 511_10797_23.zip[KZ] Robert Kłak1728 kB2023-08-18 13:522023-08-18 13:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10798_23.doc)Uchwała Nr 511_10798_23.doc[KZ] Robert Kłak42 kB2023-08-18 09:032023-08-18 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10799_23.docx)Uchwała Nr 511_10799_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-08-18 09:032023-08-18 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10800_23.docx)Uchwała Nr 511_10800_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-08-18 09:032023-08-18 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10801_23.docx)Uchwała Nr 511_10801_23.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2023-08-18 09:032023-08-18 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 511_10802_23.zip)Uchwała Nr 511_10802_23.zip[KZ] Robert Kłak60 kB2023-08-18 09:042023-08-18 09:04

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi