Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Protokół z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu.

Zgodnie z § 3 Uchwały nr 259/5153/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości Protokół z przeprowadzonych konsultacji.

UCHWAŁA Nr 271/5385/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu

Protokół z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu

UCHWAŁA Nr 271/5385/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu niedostępna cyfrowo

W okresie wyznaczonym na konsultacje, tj. od dnia 18.03.2021 r. do dnia 07.04.2021 r. włącznie do tutejszego Urzędu nie wpłynęło żadne pismo z uwagami i wnioskami dotyczącymi projektu ww. uchwały, co powoduje, że nie nanosi się zmian w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu.

W związku z powyższym projekt przedmiotowej uchwały zostanie przekazany pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego, aby ostatecznie nadać nową treść statutowi Centrum Kulturalnemu w Przemyślu.

Ostatnim etapem będzie ogłoszenie statutu Centrum Kulturalnego w Przemyślu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Na podstawie Uchwały Nr 259/5153/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr z dnia 16 marca 2021 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmik Województwa Podkarpackiego w sprawie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu.

Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od 18.03.2021 r. do dnia 07.04.2021 r. włącznie, przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie przewidzianym na konsultacje. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.podkarpackie.pl w zakładce Kultura, w zakładce NGO oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Adresaci konsultacji

  • Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Województwa Podkarpackiego.
  • Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

Formy konsultacji

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce konsultacji

  1. siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, Sekretariat Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, I piętro, pokój nr 121
  2. poczta elektroniczna, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Informacji dotyczących prowadzonych konsultacji udziela Beata Rupar e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Edyta Mucha e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (uchwala_Zarzadu_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_ sprawie_przeprowadzenia_konsultacj)uchwala_Zarzadu_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_ sprawie_przeprowadzenia_konsultacj[DO] Katarzyna Potocka18 kB2021-03-19 08:292021-03-23 08:19
Pobierz plik (projekt_uchwaly_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_sprawie_nadania_statutu_Cen)projekt_uchwaly_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_sprawie_nadania_statutu_Cen[DO] Katarzyna Potocka14 kB2021-03-19 08:292021-03-23 08:19
Pobierz plik (projekt_statutu_Centrum_Kulturalnego_w_Przemyslu_dokument_podmiotu_zewnetrznego.)projekt_statutu_Centrum_Kulturalnego_w_Przemyslu_dokument_podmiotu_zewnetrznego.[DO] Katarzyna Potocka38 kB2021-03-19 08:302021-03-22 12:06
Pobierz plik (formularz_zglaszania_uwag_i_wnioskow_do_projektu_uchwaly-1.docx)formularz_zglaszania_uwag_i_wnioskow_do_projektu_uchwaly-1.docx[DO] Katarzyna Potocka17 kB2021-03-19 08:302021-03-23 08:20
Pobierz plik (uchwala_zarzadu_wojewodztwa_podkarpackiego_w_sprawie_przyjecia_protokołu_konsult)uchwala_zarzadu_wojewodztwa_podkarpackiego_w_sprawie_przyjecia_protokołu_konsult[DO] Katarzyna Potocka30 kB2021-04-23 13:232021-04-23 13:23
Pobierz plik (zalacznik_do_uchwaly_protokol_z_przeprowadzonych_konsultacji.docx)zalacznik_do_uchwaly_protokol_z_przeprowadzonych_konsultacji.docx[DO] Katarzyna Potocka15 kB2021-04-23 13:242021-04-23 13:24
Pobierz plik (uchwala_zarzadu_wojewodztwa_podkarpackiego_w_sprawie_przyjecia_protokolu_konsult)uchwala_zarzadu_wojewodztwa_podkarpackiego_w_sprawie_przyjecia_protokolu_konsult[DO] Katarzyna Potocka127 kB2021-04-23 13:242021-04-23 13:24

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi