Załączniki:
Pobierz plik (prognoza.xls)Prognoza spłaty długu Województwa Podkarpackiego na 2005 r.140 kB
Pobierz plik (prognoza_2006.xls)Prognoza spłaty długu Województwa Podkarpackiego na 2006 r.32 kB
Pobierz plik (za__._nr_16_prognoza_d__ugu.xls)Prognoza spłaty długu Województwa Podkarpackiego na 2007 r.102 kB
Pobierz plik (opinia___deficyt.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu województwa na 2008 r.659 kB
Pobierz plik (opinia___d__ug.pdf)Opinia RIO o prawidłowości prognozy kwoty długu na 2008 r. 592 kB
Pobierz plik (uchwa__a_rio_nr_iii___26___2008.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu województwa na 2009 r.181 kB
Pobierz plik (uchwa__a_rio_nr_iii___25___2008.pdf)Opinia RIO o prawidłowości prognozy kwoty długu na 2009 r. 158 kB
Pobierz plik (opinia_rio___d_ug__2010.pdf)Opinia RIO o prawidłowości prognozy kwoty długu na 2010 r. 166 kB
Pobierz plik (opinia_rio___deficyt_2010.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu województwa na 2010 r.188 kB
Pobierz plik (kredyt_or_iv_272_19_2011_opinia_rio_za_2010_r_.pdf)Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za rok 2010 r. 2039 kB
Pobierz plik (opinia_rio_do_deficytu_2011_r..pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z projektu budżetu na 2011 r.1832 kB
Pobierz plik (opinia_rio___deficyt_2011.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z uchwały budżetowej na 2011 r.2120 kB
Pobierz plik (opinia_rio_do_wpf_2011.pdf)Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2011 – 20252990 kB
Pobierz plik (opinia_rio__d_ug_2011.pdf)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2011 r. 3540 kB
Pobierz plik (opinia_rio___deficyt_2012.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z projektu budżetu na 2012 r.1875 kB
Pobierz plik (opinia_rio___deficyt_2012_do_uchwa_y.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z uchwały budżetowej na 2012 r.1921 kB
Pobierz plik (opini_rio___d_ug_2012.pdf)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2012 r. 3525 kB
Pobierz plik (opinia_rio_wpf_2012.pdf)Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2012 – 20252234 kB
Pobierz plik (opinia_o_mo_liwo_ci_sfinansowania_deficytu_2013.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z projektu budżetu na 2013 r.1968 kB
Pobierz plik (o_mo_liwo_ci_finansiwania_deficytu.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z uchwały budżetowej na 2013 r.414 kB
Pobierz plik (w_sprawie_kwoty_d_ugu.pdf)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2013 r.734 kB
Pobierz plik (opinia_do_wpf_2013.pdf)Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2013 – 20252945 kB
Pobierz plik (Opinia_RIO_o_możliwości_sfinansowania_deficytu_budzetu_wynikającego_z_pr._b~.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z projektu budżetu na 2014 r.1473 kB
Pobierz plik (opinia_RIO_-_deficyt_2014.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z uchwały budżetowej na 2014 r.598 kB
Pobierz plik (Opinia_RIO_-_dług_2014-2025.pdf)Opinia RIO o prawidłowości prognozy kwoty długu na 2014r.813 kB
Pobierz plik (Opinia_RIO_w_spr._projektu_uchwały_w_spr._WPF_WP_na_lata_2014_-_2025.pdf)Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2014 – 20252552 kB
Pobierz plik (Opinia_RIO_-_deficyt_2015_korekta.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z projektu budżetu na 2015 r.926 kB
Pobierz plik (Opinia_RIO_o_możliwości_sfinansowania_deficytu_z_uchwały_budżetowej_na_2015~.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z uchwały budżetowej na 2015 r.1031 kB
Pobierz plik (Opinia_RIO_o_prawidłowości_planowanej_kwoty_długu_na_2015_r..pdf)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2015 r.1202 kB
Pobierz plik (opinia_RIO_-_WPF_2015-2025.pdf)Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2015 – 20251082 kB
Pobierz plik (Opinia RIO - dług 2016-2025.pdf)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2016 r.586 kB
Pobierz plik (Opinia RIO - WPF 2016-2025.pdf)Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2016 – 2025577 kB
Pobierz plik (Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z projektu budżetu na 2017 r..pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z projektu budżetu na 2017 r.3373 kB
Pobierz plik (Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z uchwały budżetowej na 2017 r..p)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z uchwały budżetowej na 2017 r.601 kB
Pobierz plik (Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2017 r..pdf)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2017 r.790 kB
Pobierz plik (Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2017 – 2030.pdf)Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2017 – 20304134 kB
Pobierz plik (Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z projektu budżetu na 2018r..pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z projektu budżetu na 2018r.627 kB
Pobierz plik (Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z uchwały budżetowej na 2018 r..p)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z uchwały budżetowej na 2018 r.736 kB
Pobierz plik (Opinia RIO w sprawie planowanej kwoty długu na lata 2018-2042.pdf)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2018 r.1024 kB
Pobierz plik (Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2018-2042.pdf)Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2018-20421003 kB
Pobierz plik (opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu z projektu budżetu WP na 2019)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z projektu budżetu na 2019 r.583 kB
Pobierz plik (Opinia RIO o mozliwosci sfinansowania deficytu z uchwały budzetowej na 2019 r.pd)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z uchwały budżetowej na 2019 r.562 kB
Pobierz plik (Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2019 r..pdf)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2019 r.770 kB
Pobierz plik (projekt uchwały w sprawie WPF WP na lata 2019-2042.pdf)Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2019-2042700 kB
Pobierz plik (Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z projektu budżetu na 2020 r..pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z projektu budżetu na 2020r.692 kB
Pobierz plik (Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z uchwały budżetowej na 2020 r..p)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu z uchwały budżetowej na 2020r.643 kB
Pobierz plik (Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2020r..pdf)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2020 r.1015 kB
Pobierz plik (Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2020-2042.pdf)Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF WP na lata 2020-20424726 kB