Numer uchwały                  Data posiedzenia                        Przedmiot uchwały - w sprawie                                                            
 XXXIX/765/13  28 października 2013 r.  stanowiska- protestu Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego planowanej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, uwzględnionej w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
 XXXIX/766/13  28 października 2013 r.  ustanowienia roku 2014 Rokiem Rodziny Ulmów.
 XXXIX/767/13  28 października 2013 r.  nadania Statutu Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
 XXXIX/768/13  28 października 2013 r.  nadania Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 XXXIX/769/13  28 października 2013 r.  nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie
 XXXIX/770/13  28 października 2013 r.  stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
 XXXIX/771/13  28 października 2013 r.  wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za rok 2013
 XXXIX/772/13  28 października 2013 r.

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

zał. nr 1,2,3

 XXXIX/773/13  28 października 2013 r.

 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

zał. nr 1 i 2

 XXXIX/774/13  28 października 2013 r.

 zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

zał. nr 1

 XXXIX/775/13  28 października 2013 r.

 zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

zał. nr 1

 XXXIX/776/13  28 października 2013 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jarocin

zal. nr 1; zał. nr 2

 XXXIX/777/13  28 października 2013 r.

 wyznaczenia aglomeracji Kańczuga

zał. nr 1

 XXXIX/778/13  28 października 2013 r.  przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji: Przemyśl, Ulanów, Laszki, Zaklików i Krzemienna,
o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000
 XXXIX/779/13  28 października 2013 r.

 likwidacji dotychczasowej aglomeracji Głogów Małopolski
oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Głogów Małopolski i Przewrotne

zał. nr 1

 XXXIX/780/13  28 października 2013 r.  zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów
wykonania zadania pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika
drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”.
 XXXIX/781/13  28 października 2013 r.

 Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zał. nr 1,2,3

 XXXIX/782/13  28 października 2013 r.

 Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zał. nr. 1,2,3

 XXXIX/783/13  28 października 2013 r.

 Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zał. nr. 1,2,3

 XXXIX/784/13  28 października 2013 r.

 Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zał. nr. 1,2,3

 XXXIX/785/13  28 października 2013 r.

 Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zał. nr. 1,2,3

 XXXIX/786/13  28 października 2013 r.

 Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zał. nr. 1,2,3

 XXXIX/787/13  28 października 2013 r.

 Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zał. nr. 1,2,3

 XXXIX/788/13  28 października 2013 r.

 Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zał. nr. 1,2,3

 XXXIX/789/13  28 października 2013 r.

 Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej

zał. nr. 1,2,3

 XXXIX/790/13  28 października 2013 r.

 Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego

zał. nr. 1,2,3

 XXXIX/791/13  28 października 2013 r.

 Parku Krajobrazowego Gór Słonnych

zał. nr. 1,2,3

 XXXIX/792/13  28 października 2013 r.

 Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego

zał. nr. 1,2,3

 XXXIX/793/13  28 października 2013 r.  wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego zbycia udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 XXXIX/794/13  28 października 2013 r.  wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna
 XXXIX/795/13  28 października 2013 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał. nr 1

 XXXIX/796/13  28 października 2013 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXII/386/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (765.pdf)76572 kB
Pobierz plik (773.pdf)773154 kB
Pobierz plik (773_1_2.pdf)773_1_2337 kB
Pobierz plik (774.pdf)77466 kB
Pobierz plik (774_1.pdf)774_1129 kB
Pobierz plik (775.pdf)77574 kB
Pobierz plik (775_1.pdf)775_152 kB
Pobierz plik (776.pdf)77653 kB
Pobierz plik (776_1.pdf)776_1728 kB
Pobierz plik (776_2.pdf)776_21064 kB
Pobierz plik (777.pdf)77751 kB
Pobierz plik (766.pdf)76646 kB
Pobierz plik (777_1.pdf)777_1497 kB
Pobierz plik (778.pdf)77855 kB
Pobierz plik (779.pdf)77956 kB
Pobierz plik (779_1.pdf)779_11582 kB
Pobierz plik (780.pdf)78064 kB
Pobierz plik (781.pdf)78165 kB
Pobierz plik (781_1.pdf)781_11007 kB
Pobierz plik (782.pdf)78267 kB
Pobierz plik (782_1.pdf)782_1761 kB
Pobierz plik (783.pdf)78368 kB
Pobierz plik (767.pdf)767128 kB
Pobierz plik (783_1.pdf)783_1650 kB
Pobierz plik (784.pdf)78470 kB
Pobierz plik (784_1.pdf)784_1847 kB
Pobierz plik (785.pdf)78571 kB
Pobierz plik (785_1.pdf)785_1642 kB
Pobierz plik (786.pdf)78667 kB
Pobierz plik (786_1.pdf)786_1841 kB
Pobierz plik (787.pdf)78768 kB
Pobierz plik (787_1.pdf)787_1793 kB
Pobierz plik (788.pdf)78869 kB
Pobierz plik (768.pdf)768123 kB
Pobierz plik (788_1.pdf)788_1690 kB
Pobierz plik (789.pdf)78971 kB
Pobierz plik (789_1.pdf)789_1739 kB
Pobierz plik (790.pdf)79075 kB
Pobierz plik (790_1.pdf)790_1661 kB
Pobierz plik (791.pdf)79175 kB
Pobierz plik (791_1.pdf)791_1850 kB
Pobierz plik (792.pdf)79275 kB
Pobierz plik (792_1.pdf)792_11132 kB
Pobierz plik (793.pdf)79364 kB
Pobierz plik (769.pdf)769130 kB
Pobierz plik (794.pdf)79463 kB
Pobierz plik (795.pdf)79557 kB
Pobierz plik (795_1.pdf)795_182 kB
Pobierz plik (796.pdf)79669 kB
Pobierz plik (770.pdf)77063 kB
Pobierz plik (771.pdf)77148 kB
Pobierz plik (772.pdf)772197 kB
Pobierz plik (772_1_2_3.pdf)772_1_2_394 kB