http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Organizacja objazdu studyjnego dla dziennikarzy w ramach projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)"

|
[PG] Krzysztof Zajączkowski

Organizacja objazdu studyjnego dla dziennikarzy w ramach projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.10.2017 r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Organizacja objazdu studyjnego dla touroperatorów w ramach projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)"

|
[PG] Krzysztof Zajączkowski

Organizacja objazdu studyjnego dla touroperatorów w ramach projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)".

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.10.2017 r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

|
[SI] Włodzimierz Stec

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4.08.2017 roku, do godz. 11.45 w siedzibie Zamawiającego: ul. Lisa Kuli 13, Rzeszów, pok. 32

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Opracowanie wkładu do dokumentu Studium Wykonalności w ramach projektu PLSK 01.01.00-SK-0016/16 „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-202

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.07.2017 roku, do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304.