Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/budzet-wojewodztwa/234-uchwala-budzetowa-na-2003-r)Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2003 r.0 kB
Dostęp do URL (http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/budzet-wojewodztwa/233-uchwala-budzetowa-na-2004-r)Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2004 r.0 kB
Dostęp do URL (http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/budzet-wojewodztwa/232-uchwala-budzetowa-na-2005-r)Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2005 r.0 kB
Dostęp do URL (http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/budzet-wojewodztwa/231-uchwala-budzetowa-na-2006-r)Uchwała Budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2006 r.0 kB
Pobierz plik (VI_67_07_resolut.rtf)Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2007 r.253 kB
Dostęp do URL (http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/budzet-wojewodztwa/230-uchwala-budzetowa-na-2007-r)Uchwała Budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2007 r.0 kB
Pobierz plik (XVIII_273_08_resolut.rtf)Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2008 r.190 kB
Pobierz plik (za____czniki_do_uchwa__y_budzetowej_na_2008_r..xls)- Załączniki do Uchwały Budżetowej na 2008 r.247 kB
Pobierz plik (obja__nienia_do_bud__etu_wojew__dztwa_podkarpackiego_na_2008_r.__w_zakresie~.doc)- Objaśnienia do budżetu na 2008 r.313 kB
Pobierz plik (XXIX_522_08_resolut.rtf)Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2009 r.180 kB
Pobierz plik (za____czniki_do_uchwa__y_na_2009.xls)- Załączniki do Uchwały Budżetowej na 2009 r.277 kB
Pobierz plik (objasnienia_do_bud__etu_w_zakresie_wydatk__w_2009.doc)- Objaśnienia do budżetu na 2009 r.373 kB
Pobierz plik (XLI_764_09_resolut.pdf)Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2010 r.108 kB
Pobierz plik (za__czniki_do__uchwa_y_bud_etowej_na__2010_r..xls)- Załączniki do Uchwały Budżetowej na 2010 r.354 kB
Pobierz plik (obja_nienia_do__bud_etu_na_2010_r..doc)- Objaśnienia do budżetu na 2010 r.392 kB
Pobierz plik (V_52_11_resolut.pdf)Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2011 r.109 kB
Pobierz plik (tabele_i_za__czniki_do_uchwa_y_bud_etowej_na__2011_r..xls)- Tabele i załączniki do Uchwały Budżetowej na 2011 r.347 kB
Pobierz plik (uzasadnienie_do_bud_etu_na_2011r..doc)- Uzasadnienie do budżetu na 2011 r.529 kB
Pobierz plik (XVII_278_12_resolut.pdf)Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2012 r.113 kB
Pobierz plik (tabele_i_za__czniki_do_uchwa_y_bud_etowej_na_2012_rok.xls)- Tabele i załączniki do Uchwały Budżetowej na 2012 r.414 kB
Pobierz plik (uzasadnienie_do_bud_etu_wojew_dztwa_na_2012_r.doc)- Uzasadnienie do budżetu na 2012 r.458 kB
Pobierz plik (XXVIII_498_12_resolut.pdf)Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2013 r. 113 kB
Pobierz plik (tabele_zalaczniki_2013.pdf)- Tabele i załączniki do Uchwały Budżetowej na 2013 r.3216 kB
Pobierz plik (uzasadnienie_do_bud_etu_2013.doc)- Uzasadnienie do budżetu na 2013 r.476 kB
Pobierz plik (Uchwała_budżetowa_Województwa_Podkarpackiego_na_2014_r..doc)Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2014 r.122 kB
Pobierz plik (Tabele_i_załączniki_do_uchwały_budżetowej_Województwa_Podkarpackiego_na_201~.xls)- Tabele i załączniki do Uchwały Budżetowej na 2014 r.905 kB
Pobierz plik (Uzasadnienie_do_budżetu_Województwa_Podkarpackiegoo_na_2014_r..doc)- Uzasadnienie do budżetu na 2014 r.521 kB
Pobierz plik (Uchwała_Budżetowa_Województwa_Podkarpackiego_na_2015_r.doc)Uchwała Budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2015 r.129 kB
Pobierz plik (Tabele_i_Załączniki_do_Uchwały_Budżetowej_na_2015_r..xlsx)- Tabele i Załączniki do Uchwały Budżetowej na 2015 r.543 kB
Pobierz plik (Uzasadnienie_do_budżetu_Województwa_na_2015_r..doc)- Uzasadnienie do budżetu Województwa na 2015 r.504 kB
Pobierz plik (Opinia_RIO_-_projekt_budżetu_na_2015_r..pdf)- Opinia RIO - projekt budżetu na 2015 r.1083 kB
Pobierz plik (Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2016r..doc)Uchwała budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2016 r.135 kB
Pobierz plik (Tabele i załączniki do Uchwały Budżetowej na 2016 r..xlsx)- Tabele i załączniki do Uchwały Budżetowej na 2016 r.394 kB
Pobierz plik (Uzasadnienie do budżetu Województwa na 2016 r..doc)- Uzasadnienie do budżetu Województwa na 2016 r.459 kB
Pobierz plik (Opinia RIO-projekt na 2016 r..pdf)- Opinia RIO - projekt budżetu na 2016 r.694 kB
Pobierz plik (Uchwała Budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2017r..doc)Uchwała Budżetowa Województwa Podkarpackiego na 2017 r.139 kB
Pobierz plik (Tabele i załączniki do Uchwały Budżetowej na 2017r..xlsx)- Tabele i załączniki do Uchwały Budżetowej na 2017 r.455 kB
Pobierz plik (Uzasadnienie do budżetu Województwa na 2017r..doc)- Uzasadnienie do budżetu Województwa na 2017 r.529 kB
Pobierz plik (Opinia RIO - projekt budżetu na 2017 r..pdf)- Opinia RIO - projekt budżetu na 2017 r.5965 kB