Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2013 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert upłynął w dniu 01.10.2013 r. o godz. 10:00

Znak sprawy: OR-IV.272.2.62.2013

Termin składania i otwarcia ofert 27.09.2013 r.

OR-IV.272.2.61.2013

Termin składania i otwarcia ofert: 25.09.2013 r.

znak sprawy: OR-IV.272.2.59.2013

Termin składania ofert upłynął w dniu 23.09.2013 r. o godz. 10:00

Postępowanie zostało unieważnione

Termin składania ofert upłynął w dniu 16.09.2013 r. o godz. 10:00

Postępowanie zostało unieważnione.