Termin składania i otwarcia ofert 07.11.2013

OR-IV.272.1.54.2013

Termin składania i otwarcia ofert 04.11.2013 r.

OR-IV.272.1.52.2013

Termin składania ofert upłynął w dniu 31.10.2013 r. o godz. 10:00

Termin składania i otwarcia ofert 31.10.2013 r.

OR-IV.272.1.50.2013

Termin składania o otwarcia ofert 29.10.2013 r.

OR-IV.272.1.49.2013

W dniu 05.11.2013 r. postępowanie zostało unieważnione.

Termin składania i otwarcia ofert 18.10.2013 r.

OR-IV.272.1.44.2013

Termin składania i otwarcia ofert 23.10.2013 r.

OR-IV.272.1.45.2013

Termin składania ofert upływa dnia 14.10.2013 r. o godz. 10:00