Termin składania ofert 19.12.2013 r. godz. 10:00

Termin składania ofert upłynął w dniu 18.12.2013 r. o godz. 10:00

Termin składania i otwarcia ofert 06.12.2013 r.

OR-IV.272.1.60.2013

Termin składania i otwarcia ofert 27.11.2013 r.

OR-IV.272.1.61.2013