Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Uchwały LII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencja z dnia 29 sierpnia 2022 r.

 

Tabela zawiera rejestr uchwał z LII sesji sejmiku województwa podkarpackiego
Uchwała Przedmiot uchwały
LII/863/22  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego 
LII/864/22 

w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego

załącznik_1

LII/865/22 

w sprawie zmiany uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowychparków krajobrazowychparków krajobrazowych

LII/866/22 

w sprawie zmiany uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach obszarów chronionego krajobrazuw sprawach obszarów chronionego krajobrazuw sprawach obszarów chronionego krajobrazu

LII/867/22 

w sprawie nadania śp. Pani Marii Mireckiej - Loryś Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

LII/868/22 

w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 3 do umowy z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

 załącznik_1
LII/869/22 

w sprawie powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki”.

 załącznik_1
LII/870/22 

w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze - Nowy Żmigród - Krempna-Świątkowa Mała – Grab - gr. Państwa polegająca na budowie chodnika w m. Krempna - Kotań”.

załącznik_1

LII/871/22 

w sprawie powierzenia Gminie Tyczyn realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów- Dylągówka polegająca na budowie chodnika”.

załacznik_1

LII/872/22 

w sprawie powierzenia Gminie Wojaszówka realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno poprzez budowę, przebudowę drogi na terenie Gminy Wojaszówka”

załacznik_1

LII/873/22 

w sprawie powierzenia Gminie Jeżowe realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo -rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa”.

załącznik_1

LII/874/22 

w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów -Tarnogród - Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”.

załacznik_1

LII/875/22 

w sprawie powierzenia Gminie Bojanów realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w km 2+820 do km 4+320 w miejscowości Korabina”.

załącznik_1

LII/876/22 

w sprawie powierzenia Gminie Radomyśl nad Sanem realizacji zadania pn.: „Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem”.

 załącznik_1
LII/877/22 

w sprawie powierzenia Gminie Rymanów realizacji zadania pn.: „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 w m. Rymanów Zdrój i w m. Ladzin”.

 załącznik_1
LII/878/22 

w sprawie powierzenia Gminie Wielopole Skrzyńskie realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa”.

 załącznik_1
LII/879/22 

w sprawie powierzenia Gminie Wiśniowa realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Wiśniowa”.

załacznik_1
LII/880/22 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/672/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie”.

 załącznik_1
LII/881/22 

w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

załącznik_1

LII/882/22 

w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego.

załącznik_1
LII/883/22 

w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego.

załącznik_1

LII/884/22 

w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

załącznik_1
LII/885/22 

w sprawie powierzenia Gminie Baranów Sandomierski zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich Nr 872 i 985

załącznik_1
LII/886/22 

w sprawie deklaracji przekazania do wspólnego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzenia i finansowania Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

LII/887/22

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Lubaczów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022.
LII/888/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek.

LII/889/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

 załącznik_1
LII/890/22 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim. 

LII/891/22 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych

LII/892/22 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

załącznik_1_2_3
LII/893/22 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

załącznik_1_2
LII/894/22 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 - 2045 (Plik niedostępny cyfrowo, źródło zewnętrzne)

LII/895/22 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

LII/896/22 

w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

LII/897/22

zmieniająca uchwałę Nr XLII/719/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok

LII/898/22 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego do projektu w ramach Programu GOSPOSTRATEG - Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, w ramach IX konkursu.i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, w ramach IX konkursu.i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, w ramach IX konkursu.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (863.odt)863.odt[KS] Monika Homa11 kB2022-09-16 12:132022-09-16 12:13
Pobierz plik (864.docx)864.docx[KS] Monika Homa16 kB2022-09-16 12:142022-09-16 12:14
Pobierz plik (864_1.doc)864_1.doc[KS] Monika Homa186 kB2022-09-16 12:142022-09-16 12:14
Pobierz plik (865.docx)865.docx[KS] Monika Homa18 kB2022-09-16 12:162022-09-16 12:16
Pobierz plik (866.docx)866.docx[KS] Monika Homa18 kB2022-09-16 12:162022-09-16 12:16
Pobierz plik (867.docx)867.docx[KS] Monika Homa14 kB2022-09-16 12:162022-09-16 12:16
Pobierz plik (868.docx)868.docx[KS] Monika Homa15 kB2022-09-16 12:172022-09-16 12:17
Pobierz plik (868_1.docx)868_1.docx[KS] Monika Homa17 kB2022-09-16 12:172022-09-16 12:17
Pobierz plik (869.doc)869.doc[KS] Monika Homa60 kB2022-09-16 12:172022-09-16 12:17
Pobierz plik (869_1.docx)869_1.docx[KS] Monika Homa29 kB2022-09-16 12:172022-09-16 12:17
Pobierz plik (870.doc)870.doc[KS] Monika Homa60 kB2022-09-16 12:182022-09-16 12:18
Pobierz plik (870_1.docx)870_1.docx[KS] Monika Homa29 kB2022-09-16 12:182022-09-16 12:18
Pobierz plik (871.doc)871.doc[KS] Monika Homa58 kB2022-09-16 12:182022-09-16 12:18
Pobierz plik (871_1.docx)871_1.docx[KS] Monika Homa29 kB2022-09-16 12:182022-09-16 12:18
Pobierz plik (872.doc)872.doc[KS] Monika Homa60 kB2022-09-16 12:192022-09-16 12:19
Pobierz plik (872_1.docx)872_1.docx[KS] Monika Homa30 kB2022-09-16 12:192022-09-16 12:19
Pobierz plik (873.doc)873.doc[KS] Monika Homa59 kB2022-09-16 12:192022-09-16 12:19
Pobierz plik (873_1.docx)873_1.docx[KS] Monika Homa28 kB2022-09-16 12:202022-09-16 12:20
Pobierz plik (874.doc)874.doc[KS] Monika Homa60 kB2022-09-16 12:202022-09-16 12:20
Pobierz plik (874_1.docx)874_1.docx[KS] Monika Homa28 kB2022-09-16 12:202022-09-16 12:20
Pobierz plik (875.doc)875.doc[KS] Monika Homa59 kB2022-09-16 12:212022-09-16 12:21
Pobierz plik (875_1.docx)875_1.docx[KS] Monika Homa27 kB2022-09-16 12:212022-09-16 12:21
Pobierz plik (876.doc)876.doc[KS] Monika Homa59 kB2022-09-16 12:212022-09-16 12:21
Pobierz plik (876_1.docx)876_1.docx[KS] Monika Homa29 kB2022-09-16 12:222022-09-16 12:22
Pobierz plik (877.doc)877.doc[KS] Monika Homa60 kB2022-09-16 12:222022-09-16 12:22
Pobierz plik (877_1.docx)877_1.docx[KS] Monika Homa29 kB2022-09-16 12:222022-09-16 12:22
Pobierz plik (878.doc)878.doc[KS] Monika Homa59 kB2022-09-16 12:232022-09-16 12:23
Pobierz plik (878_1.docx)878_1.docx[KS] Monika Homa29 kB2022-09-16 12:232022-09-16 12:23
Pobierz plik (879.doc)879.doc[KS] Monika Homa59 kB2022-09-16 12:232022-09-16 12:23
Pobierz plik (879_1.docx)879_1.docx[KS] Monika Homa29 kB2022-09-16 12:232022-09-16 12:23
Pobierz plik (880.doc)880.doc[KS] Monika Homa29 kB2022-09-16 12:242022-09-16 12:24
Pobierz plik (880_1.pdf)880_1.pdf[KS] Monika Homa27668 kB2022-09-16 12:252022-09-16 12:25
Pobierz plik (881.rtf)881.rtf[KS] Monika Homa101 kB2022-09-16 12:252022-09-16 12:25
Pobierz plik (881_1.pdf)881_1.pdf[KS] Monika Homa635 kB2022-09-16 12:262022-09-16 12:26
Pobierz plik (882.rtf)882.rtf[KS] Monika Homa98 kB2022-09-16 12:282022-09-16 12:28
Pobierz plik (882_1.pdf)882_1.pdf[KS] Monika Homa634 kB2022-09-16 12:292022-09-16 12:29
Pobierz plik (883.rtf)883.rtf[KS] Monika Homa107 kB2022-09-16 12:302022-09-16 12:30
Pobierz plik (883_1.pdf)883_1.pdf[KS] Monika Homa273 kB2022-09-16 12:332022-09-16 12:33
Pobierz plik (884.rtf)884.rtf[KS] Monika Homa109 kB2022-09-16 12:332022-09-16 12:33
Pobierz plik (884_1.pdf)884_1.pdf[KS] Monika Homa273 kB2022-09-16 12:332022-09-16 12:33
Pobierz plik (885.doc)885.doc[KS] Monika Homa58 kB2022-09-16 12:342022-09-16 12:34
Pobierz plik (885_1.docx)885_1.docx[KS] Monika Homa30 kB2022-09-16 12:342022-09-16 12:34
Pobierz plik (886.docx)886.docx[KS] Monika Homa17 kB2022-09-16 12:352022-09-16 12:35
Pobierz plik (887.docx)887.docx[KS] Monika Homa18 kB2022-09-16 12:352022-09-16 12:35
Pobierz plik (888.docx)888.docx[KS] Monika Homa26 kB2022-09-16 12:352022-09-16 12:35
Pobierz plik (889.docx)889.docx[KS] Monika Homa23 kB2022-09-16 12:362022-09-16 12:36
Pobierz plik (889_1.xlsx)889_1.xlsx[KS] Monika Homa27 kB2022-09-16 12:362022-09-16 12:36
Pobierz plik (890.docx)890.docx[KS] Monika Homa66 kB2022-09-16 12:372022-09-16 12:37
Pobierz plik (891.doc)891.doc[KS] Monika Homa38 kB2022-09-16 12:372022-09-16 12:37
Pobierz plik (892.docx)892.docx[KS] Monika Homa120 kB2022-09-16 12:372022-09-16 12:37
Pobierz plik (892_1_2_3.xlsx)892_1_2_3.xlsx[KS] Monika Homa38 kB2022-09-16 12:382022-09-16 12:38
Pobierz plik (893.doc)893.doc[KS] Monika Homa61 kB2022-09-16 12:382022-09-16 12:38
Pobierz plik (893_1_2.xlsx)893_1_2.xlsx[KS] Monika Homa23 kB2022-09-16 12:392022-09-16 12:39
Pobierz plik (Uchwała LII 894 22 z 29.08.2022.pdf)Uchwała LII 894 22 z 29.08.2022.pdf[KS] Monika Homa7199 kB2022-09-16 14:582022-09-16 14:58
Pobierz plik (895.docx)895.docx[KS] Monika Homa18 kB2022-09-16 12:392022-09-16 12:39
Pobierz plik (896.docx)896.docx[KS] Monika Homa20 kB2022-09-16 12:402022-09-16 12:40
Pobierz plik (897.docx)897.docx[KS] Monika Homa16 kB2022-09-16 12:402022-09-16 12:40
Pobierz plik (898.docx)898.docx[KS] Monika Homa16 kB2022-09-16 12:412022-09-16 12:41

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi