http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Kompleksowa organizacja konferencji pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego wobec aktualnych wyzwań”

|
[RR] Paweł Szczęch

Termin składania oferty upływa w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 12.00

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)”.

Kompleksowa organizacja konferencji pn. Góry bez granic – transgraniczne szlaki turystyczne

|
[RR] Paweł Szczęch

Termin składania ofert upływa 3 października 2018 r. o godzinie 10.00.