http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Działania informacyjno – promocyjne w mediach społecznościowych

|
[RP] Agnieszka Zarzyczny

Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00.

Informacja z  24 stycznia 2020 r. - postepowanie zostało unieważnione.

W załączeniu protokół z unieważnienia potepowania.

Przeprowadzenie badania oraz przygotowanie ekspertyzy pn. Rozwój transportu w województwie podkarpackim w perspektywie do 2030 roku

|
[RR] Paweł Szczęch

Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00.

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)”.