W związku z otrzymanymi pytaniami termin składania ofert upływa  02.09.2020 do godz. 12:00

Informacja nt. wyboru Wykonawcy zadania

Termin składania ofert upływa 29 maja  2020 r.