Termin składania ofert upływa 29 maja  2020 r.

Termin składania ofert upływa 11.03.2020 r. o godz. 10:00

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)

Termin składania ofert upływa 7 lutego 2020 r. o godzinie 9.00.

Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2020 r. o godzinie 12:00.

Termin składania ofert upływa 4 lutego 2020 r. o godzinie 10.00.

Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00.