Termin składania ofert jest do 7 grudnia 2020 r. do godziny 14:30.

Termin składania ofert upływa 29 października 2020 r. o godz.12.30

 

W związku z otrzymanymi pytaniami termin składania ofert upływa  02.09.2020 do godz. 12:00

Informacja nt. wyboru Wykonawcy zadania