Mapy akustyczne obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkicho ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie (część opisowa)

 • Droga Wojewódzka nr 865

emisja Ldwn                                                              
emisja Ln
           
imisja Ldwn
                                                              
imisja Ln             
mieszkańcy eksponowani Ldwn                                
mieszkańcy eksponowani Ln             
przekroczenia Ldwn                                                  
przekroczenia Ln             
wrażliwość Ldwn                                                       
wrażliwość Ln             
wskaźnik M Ldwn                                                      
wskaźnik M Ln             
zagrożenia specjalne Ldwn                                      
zagrożenia specjalne Ln             
proponowane kierunki zmian                                  

 • Droga Wojewódzka nr 866

emisja Ldwn
emisja Ln

imisja Ldwn
imisja Ln

mieszkańcy eksponowani Ldwn

mieszkańcy eksponowani Ln

przekroczenia Ldwn
przekroczenia Ln

wrażliwość Ldwn
wrażliwość Ln

wskaźnik M Ldwn
wskaźnik M Ln
zagrożenia specjalne Ldwn z
agrożenia specjalne Ln

proponowane kierunki zmian

 • Droga Wojewódzka nr 871

emisja Ldwn emisja Ln
imisja Ldwnimisja Ln
mieszkańcy eksponowani Ldwn mieszkańcy eksponowani Ln
przekroczenia Ldwn przekroczenia Ln
wrażliwość Ldwn wrażliwość Ln
wskaźnik M Ldwn wskaźnik M Ln
zagrożenia specjalne Ldwn zagrożenia specjalne Ln
proponowane kierunki zmian

 • Droga Wojewódzka nr 877

emisja Ldwn
emisja Ln

imisja Ldwn
imisja Ln
mieszkańcy eksponowani Ldwn

mieszkańcy eksponowani Ln
przekroczenia Ldwn

przekroczenia Ln

wrażliwość Ldwn
wrażliwość Ln
wskaźnik M Ldwn
wskaźnik M Ln
zagrożenia specjalne Ldwn
zagrożenia specjalne Ln

proponowane kierunki zmian

 • Droga Wojewódzka nr 878

emisja Ldwn
emisja Ln

imisja Ldwn

imisja Ln
mieszkańcy eksponowani Ldwn
mieszkańcy eksponowani Ln
przekroczenia Ldwn
przekroczenia Ln
wrażliwość Ldwn
wrażliwość Ln
wskaźnik M Ldwn
wskaźnik M Ln
zagrożenia specjalne Ldwn
zagrożenia specjalne Ln
proponowane kierunki zmian

 • Droga Wojewódzka nr 880

emisja Ldwn
emisja Ln
imisja Ldwn
imisja Ln
mieszkańcy eksponowani Ldwn
mieszkańcy eksponowani Ln
przekroczenia Ldwn
przekroczenia Ln

wrażliwość Ldwn

wrażliwość Ln

wskaźnik M Ldwn
wskaźnik M Ln
zagrożenia specjalne Ldwn
zagrożenia specjalne Ln
proponowane kierunki zmian

 • Droga Wojewódzka nr 886

emisja Ldwn
emisja Ln
imisja Ldwn

imisja Ln
mieszkańcy eksponowani Ldwn
mieszkańcy eksponowani Ln
przekroczenia Ldwn

przekroczenia Ln
wrażliwość Ldwn
wrażliwość Ln
wskaźnik M Ldwn

wskaźnik M Ln
zagrożenia specjalne Ldwn

zagrożenia specjalne Ln

proponowane kierunki zmian

 • Droga Wojewódzka nr 984

emisja Ldwn
emisja Ln
imisja Ldwn
imisja Ln

mieszkańcy eksponowani Ldwn
mieszkańcy eksponowani Ln
przekroczenia Ldwn
przekroczenia Ln

wrażliwość Ldwn
wrażliwość Ln
wskaźnik M Ldwn
wskaźnik M Ln
zagrożenia specjalne Ldwn
zagrożenia specjalne Ln
proponowane kierunki zmian

 • Droga Wojewódzka nr 985

emisja Ldwn
emisja Ln
imisja Ldwn
imisja Ln

mieszkańcy eksponowani Ldwn

mieszkańcy eksponowani Ln
przekroczenia Ldwn

przekroczenia Ln
wrażliwość Ldwn
wrażliwość Ln
wskaźnik M Ldwn
wskaźnik M Ln
zagrożenia specjalne Ldwn

zagrożenia specjalne Ln

proponowane kierunki zmian

 • Droga Wojewódzka nr 986

emisja Ldwn
emisja Ln
imisja Ldwn

imisja Ln
mieszkańcy eksponowani Ldwn
mieszkańcy eksponowani Ln
przekroczenia Ldwn
przekroczenia Ln
wrażliwość Ldwn
wrażliwość Ln

wskaźnik M Ldwn
wskaźnik M Ln
zagrożenia specjalne Ldwn
zagrożenia specjalne Ln
proponowane kierunki zmian

 • Droga Wojewódzka nr 988

emisja Ldwn
emisja Ln
imisja Ldwn
imisja Ln
mieszkańcy eksponowani Ldwn
mieszkańcy eksponowani Ln

przekroczenia Ldwn

przekroczenia Ln

wrażliwość Ldwn
wrażliwość Ln
wskaźnik M Ldwn
wskaźnik M Ln
zagrożenia specjalne Ldwn
zagrożenia specjalne Ln
proponowane kierunki zmian